Een greep uit onze diensten

- Applicatieontwikkeling en- beheer
- Architectuur
-Externe verbindingen (wan)
- Database hosting
-File sharing: High Performance
- GIS
-Identity & Accessmanagement
-Innovatie
-Meteorologisch Meetnet
- MOS-Beheer
- Netwerken en Firewall
- Rekenen (GRID)
-Supportcenter
-Security
-Virtuele kantooromgeving
-Website beheer
- Werkplekontwikkeling en-beheer

 

 

Afstudeerstages:
Bij SSC-Campus wordt een groot aantal informatiesystemen gebruikt die geërfd zijn van de oprichtende partijen en die vervolgens organisch zijn doorgegroeid. Dit leidt tot een situatie waar niet meer duidelijk is welke informatie waar wordt opgeslagen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

We zoeken een collega (afstudeerder) die:
- de huidige informatie(systemen) in kaart brengt
- een model maakt waarin deze informatie op een logische manier geordend en beschreven is.

Uitgangspunten voor het in kaart brengen van de informatie (systemen) zijn de organisatorische eenheden en processen die worden onderscheiden (bv. klant-relatiemanagement, IT-beheer, Bedrijfsvoering etc.). Deze zijn in de afgelopen jaren uitgebreid in kaart gebracht en beschreven.
Dit informatiemodel dient als uitgangspunt voor een nieuw in te richten SSC-Campus informatiesysteem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze klanten stellen hoge eisen als het gaat om betrouwbaarheid en continuïteit van, door SSC-Campus te leveren, IT-diensten.
IT Continuity Management houdt zicht bezig met twee kernvragen:

Hoe kunnen we calamiteiten voorkomen?
Hoe krijgen we na een calamiteit de IT-dienstverlening voor onze klanten weer operationeel?'

We zoeken een collega (afstudeerder) die:
- de huidige behoefte aan continuïteit in kaart brengt
- een plan van aanpak maakt over hoe IT Continuity Management geïmplementeerd kan worden in de SSC-Campus organisatie. 

 

Rapportage/monitoring stage bij Basisinfrastructuur:

SSC-Campus wil inzicht verkrijgen in de uitnutting per klant van diverse gedeelde infrastructuurcomponenten (we denken zowel  aan virtuele machines als ook aan storagegebruik).

SSC-Campus is op zoek naar een manier om in te zoomen op een aantal, bij de afdeling Basisinfrastructuur gebruikte (rapportage)tools en te onderzoeken of het mogelijk is om hieruit standaard rapportages te genereren die zowel intern als ook voor rapportage aan de klanten gebruikt kan worden.

We zoeken een enthousiaste stagiair die beschikt over basiskennis van:
- infrastructuur
- scripting
-VM ware
-Storage (NAS/SAN)

 

GEO stage:
Onderzoek naar Geografische Extract, Transform & Load (ELT) mogelijkheden
SSC-Campus verzorgt de webhosting van Geografische Webservices voor haar klanten. Datasets die door de klant worden aangedragen worden momenteel handmatig in diens internetzone geplaatst en voorzien van de gewenste opmaak als WebMappingService (WMS) ontsloten naar het internet.

Omdat deze wijze van ontsluiten van (geografische) data meer en meer zal toenemen tot een standaard wijze van aanbieden van open data is SSC-Campus op zoek naar een methode om deze handmatige activiteit te automatiseren.

Doel van de stage is een marktonderzoek naar de beschikbare (open source) software die een dergelijk geautomatiseerd proces kan ondersteunen. 

 

Applicatiebeheer stage:
Onderzoek naar een beheertool voor remote desktop manager:
Binnen de afdeling Applicatiefunctionaliteitenmanagement zijn we op zoek naar een beheertool die de medewerkers in staat stelt om servers en pc's, die zijn opgesteld voor weermetingen voor het vliegverkeer bijvoorbeeld op Schiphol en de BES-eilanden, op afstand over te nemen.

We zoeken een stagair die:
- op zoek gaat naar een beheertool
-zorgt voor het testen en implementeren van de tool

 

 

Wil jij als software-engineer in opleiding een stage in een leuke interessante werkomgeving?
We hebben ook regelmatig projecten en opdrachten op het gebied van:
-softwareontwikkeling in PHP Drupal, JAVA en .Net
-ontwikkeling van apps.

 

Mocht je interesse hebben in één van deze opdrachten, mocht je zelf goede ideeën hebben of ben je benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn bij SSC-Campus

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

info@ssc-campus.nl