Jan Meijer is per 1 januari 2019 leveranciersmanager bij SSC-Campus. Deze nieuwe rol geeft Jan de kans om de leverancierscontracten op de vraag naar specifieke dienstverlening vanuit de kennis- en onderzoeksinstituten binnen de Rijksoverheid te laten aansluiten .

‘De afgelopen drieënhalf jaar was ik werkzaam als operationeel manager van de afdeling basisinfrastructuur. Samen met mijn collega zorgde ik ervoor dat de planning van de werkzaamheden en het aansturen van medewerkers zo goed mogelijk verliep. Naast het maken van de planningen van de werkzaamheden had ik ook veelvuldig contact met leveranciers, voor de inkoop van hardware en de inhuur van tijdelijke medewerkers.

Het aansturen van medewerkers is leuk, maar daar ligt niet mijn hart. Ik heb gemerkt dat ik een ‘regelneef’ ben. Daarbij merkte ik in mijn werk dat de contacten met leveranciers en met maken van afspraken over hun dienstverlening soms onvoldoende duidelijk waren. Dat is de voornaamste reden dat ben ik overgestapt naar leveranciersmanagement. Vanuit de leveranciers wordt er erg positief gereageerd op deze nieuwe wijze van werken. Ze geven aan erg blij te zijn met een centraal aanspreekpunt.

In de toekomst moeten we zorgen dat we beter gebruik maken van de diensten die leveranciers ons te bieden hebben. Leveranciers moeten we gaan zien en behandelen als onze partners in de dienstverlening naar onze klanten. SSC-Campus is een dienstverlener voor kennis- en onderzoeksinstituten binnen de Rijksoverheid. En die hebben speciale wensen. Om die wensen zo goed mogelijk te kunnen vervullen moeten we kijken naar afname in de breedste zin van het woord. Dus ook de samenwerking zoeken binnen de Rijksoverheid.

Een goed voorbeeld van rijks-samenwerking is wat we doen met DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) in ons datacenter. DJI is verantwoordelijk voor het floormanagement, wij kunnen ons daardoor volledig richten op het beheer van de systemen.

Wat betekent dat voor mijn werk als leveranciersmanager? Ik voer veel gesprekken met leveranciers zodat ik weet wat zij ons kunnen bieden. Dit allemaal zodat wij onze klanten optimaal kunnen ondersteunen. Ook denken we bij SSC-Campus na over hoe we de bestaande contracten volledig kunnen uitnutten. Daarmee bedoel ik: niet alleen support afnemen wanneer er problemen zijn, maar ook andere diensten van externe partijen gebruiken. Zodat wij al onze aandacht kunnen richten op het verder ontwikkelen van de specifieke diensten voor onze klanten.

SSC-Campus moet de wens van de klant kunnen vervullen, zorgen dat wat wij leveren overeenkomt met wat de klant van ons verwacht. Het is een hele uitdaging om de wens van de klant om te zetten naar diensten die leveranciers ons leveren. Daar werk ik dagelijks aan.

Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Waar sommige mensen rijksbrede inkoopsamenwerking zien als is een bedreiging, is het voor mij juist een mooie kans om mijn horizon te verbreden en de kwaliteit van onze contracten. En daarmee uiteindelijk onze dienstverlening te verbeteren!’