'Toen SSC-Campus in 2015 van start ging merkten we dat verschillende van onze klanten modellen draaiden met onderling veel overeenkomsten. Ook zagen we dat onderzoekers voor data- en/of rekenintensieve analyses meer rekenkracht nodig hebben dan hun ICT werkplek ze kon bieden” vertelt Dirk-Jan Griffioen, hoofd van de afdeling Rekenen, Data en GIS.

We waren van mening dat er voor onze klanten veel winst te behalen was in schaalbaarheid en betalen naar gebruik van een rekenomgeving. Immers, voor zowel het draaien van rekenintensieve modellen als voor het uitvoeren van onderzoek geldt dat een rekenomgeving niet continue gebruikt wordt. Daarnaast hoorden we van onze klanten dat ze behoefte hadden aan toegang tot hun rekenomgeving en modellen voor externen. En aan een OTAP-omgeving (ontwikkel, test, acceptatie en productie omgeving).

Daarom bedachten wij een cloud oplossing waarin dit alles mogelijk is. Dat is het ModellenPlatform. Een dienst die beschikbaar is voor de SSC-Campus klanten maar ook voor andere Rijksoverheidsorganisaties.

Met het ModellenPlatform bieden we rekenomgevingen op maat. Iedere onderzoeker stelt namelijk voor zijn werk eigen specifieke eisen aan een rekenomgeving. Dan heb ik het over CPUs, geheugen en opslagcapaciteit. Binnen die rekenomgeving kun je samenwerken met andere (project)gebruikers. De ICT-experts van het ModellenPlatform team zijn beschikbaar om de gebruikers te helpen, bijvoorbeeld bij de installatie van software en de configuratie van de rekenomgeving.

De doorlooptijd van een grote rekenopdracht kan flink oplopen. Om die acceptabel te houden kan in het ModellenPlatform een model of een onderzoek zodanig worden opgezet dat er parallelle berekeningen worden uitgevoerd. Dus: meerdere berekeningen in dezelfde tijd. Hiervoor is een LSF Rekengrid beschikbaar, waarmee een gebruiker een bepaalde hoeveelheid gereserveerde CPU en memory tot zijn beschikking heeft. Via een scheduler zet hij daarin zijn rekenopdrachten uit.

Doordat SSC-Campus werkt voor verschillende onderzoeksinstituten, met elk een ander vakgebied, doet Dirk Jan steeds nieuwe inzichten op. “Het is heel divers en je leert steeds meer over de ICT behoeften van onderzoekers binnen de Rijksoverheid. We hebben bijvoorbeeld een schaalbare rekenomgeving voor RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Bio-Informatica ingericht. Zij gebruiken die voor DNA onderzoek van organismen. DUO Data Science onderzoekers maken gebruik van een multi-user onderzoeksomgeving met eigen tools en toegang tot het LSF Rekengrid. En Rijkswaterstaat draait het Nationaal Water Model met behulp van het ModellenPlatform voor periodiek zware parallelle berekeningen met lange doorlooptijd.”