Na jaren in een ziekenhuis gewerkt te hebben maakte Erwin in 2014 de overstap naar SSC-Campus. Hij begon er als implementatiearchitect, vanwege zijn passie: werken op het grensvlak tussen architectuur en techniek. Sinds kort neemt Erwin deel aan een inhoudelijk uitdagend project binnen de techniek: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bio-informatica.

'Bio-informatica is de wetenschap die tot doel heeft de biologische kennis te verrijken door kennis uit de informatica toe te passen op biologische data. Het wordt onder andere gebruikt bij gen sequencing. Het RIVM heeft de ambitie om bio-informatica te versterken en daarbij de mogelijkheden te vergroten om de verkregen data te analyseren.

 Bio-informatica is een programma waarin verschillende centra van het RIVM samen deelnemen. SSC-Campus ondersteunt hen daarbij met onze technische expertise. Binnen het programma zijn we met een klein team aan het werk. We kijken hoe we op een goede manier ons doel kunnen bereiken. Met het team proberen we een brug te slaan tussen de techniek en de gebruikers. We helpen de bio-informaticus om de software zo goed mogelijk op de grid infrastructuur te laten landen.

Bio-informatica is een technisch zeer complex en uitdagend vakgebied. Het probleem waar Erwin nu aan meewerkt: “Bij DNA-sequencing wordt veel data gegenereerd, en de techniek is nog sterk in opkomst. Het efficiënt en gecontroleerd opslaan, beheren, verwerken en archiveren van deze data wordt daarmee steeds belangrijker. Samen met de bio-informatici proberen we hier vorm aan te geven.”

 Bij de verbetering van dit proces is SSC-Campus betrokken. We hebben een grid computing infrastructuur opgeleverd. Dit om te zorgen dat het verwerken van de data zo snel en efficiënt mogelijk kan worden gedaan. We denken samen met de bio-informaticus na over hoe de data op het platform verwerkt kan worden. Daarnaast proberen we de stappen ook te automatiseren. Een aantal experimentele onderzoeken lenen zich niet voor automatisering, maar veel  processen zijn redelijk standaard.

 In de eerste helft van 2019 richten we ons vooral op de optimalisatie van het proces. Daarna zullen we ons gaan bezighouden met de automatisering van een aantal standaardprocessen. Het automatisch starten en monitoren van deze processen is efficiënt, voorkomt fouten en maakt het makkelijker om een audit trail te genereren'.

Dat hij in zijn werk nu veel nauwer betrokken is bij het primair proces van de klant, vindt Erwin een leuke ontwikkeling. Ook bevalt de manier van werken in kleine teams hem goed. Hij sluit dan ook niet uit dat hij in de toekomst opnieuw zijn medewerking verleent aan soortgelijke projecten.