Wetenschappelijk onderzoek wordt steeds complexer. Dit vraagt om ICT-voorzieningen die kunnen meegroeien. SSC-Campus is in 2015 opgericht door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut om kennis- en onderzoeksinstituten te ondersteunen bij de realisatie van hun ICT-ambities.

Wij zijn SSC-Campus dé ICT-leverancier voor kennis-en onderzoeksinstituten binnen de Rijksoverheid. Wij stemmen ICT-dienstverlening af op de behoeften van onderzoeksinstituten. Als betrouwbare gesprekspartner zijn we innovatief en flexibel, bieden we continuïteit en sluiten we aan bij ICT-ontwikkelingen en afspraken binnen het Rijk. Ook zoeken we de samenwerking met andere SSO’s en behartigen we de belangen van onderzoek bij Rijksbrede ICT-ontwikkelingen.

Onze kracht:

 • We begrijpen wat kennis- en onderzoeksinstituten nodig hebben

 • We brengen ontwikkelingen met betrekking tot de dienstverlening proactief onder de aandacht bij de kennis- en onderzoeksinstituten

 • We leveren conform gemaakte afspraken

 • We faciliteren en bevorderen  samenwerking tussen kennisinstituten

Diensten van SCC-Campus

 • Applicatieontwikkeling

 • Rekenmodellen

 • Datamanagement & analyse

 • Inrichten van werkplekken

 • Serverhosting

feiten en cijfers

De hoofdtaken van de organisatie worden beschreven aan de hand van de functionele beschrijving en het “huis”. Het huis bestaat uit vijf verschillende kamers die domeinen genoemd worden te weten:

 • Besturing: verantwoordelijk voor de aansturing van de overige domeinen;
 • Klantcontact: verantwoordelijk voor de contacten met de klanten op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau;
 • Vernieuwing: verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe en veranderende dienstverlening van SSC-Campus.
  In dit domein zijn de afdelingen Architectuur en Innovatie en Projectmanagement en Ontwikkeling ondergebracht;
 • Levering: verantwoordelijk voor het efficiënt en betrouwbaar leveren van diensten. In dit domein wordt voornamelijk gewerkt aan het zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk leveren van diensten zoals afgesproken met de klanten. In dit domein zijn de afdelingen Rekenen, Data en GIS, Applicatiebeheer, Werkplek en Infrastructuur ondergebracht;
 • Ondersteuning: verantwoordelijk voor de functies die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van SSC-Campus zelf, zoals het secretariaat, HRM of financiële ondersteuning.