Tom wist op jonge leeftijd al dat hij iets met computers wilde doen. Voor een spreekbeurt in groep zes deed hij een onderzoekje naar de verschillende beroepen binnen de ICT. Systeembeheerder leek hem wel wat en Tom heeft daar nooit meer aan getwijfeld.

 “Ik ben opgegroeid in Hellevoetsluis, waar ik de basisschool en de HAVO heb doorlopen. Niet alle vakken op de HAVO vond ik even leuk, maar voor informatica had ik een negen. Toen de tijd kwam om een vervolgopleiding te kiezen wist ik dat het een ICT-opleiding moest worden. Ik heb gekozen voor de opleiding tot systemnetwork engineer bij de Hogeschool Utrecht.

“Ik maakte kennis met SSC-Campus op de stagemarkt van de Hogeschool. SSC-Campus bood daar verschillende stages aan. Na een leuk gesprek en het bestuderen van de flyer met opdrachten heb ik contact opgenomen voor een stage. Ik kon kiezen uit twee opties en koos voor een stageopdracht waarin ik een onderzoek naar de mogelijkheden van een Linux VDI zou doen.

Na mijn derdejaars stage heb ik, samen met een aantal medestudenten, ook de themaopdracht 9 bij SSC-Campus gedaan. Tijdens deze opdracht waren we één dag per week bij SCC-Campus aanwezig om een pakketselectie te doen naar een containerhostingplatform. Mijn medestudenten en ik zijn er trots op dat SSC-Campus ons advies voor de selectie heeft omgezet naar het OpenShift platform.

“Toen het tijd werd voor mijn vierdejaars stage heb ik contact opgenomen met SSC-Campus.
Daar kon ik opnieuw aan de aan de slag, dit keer met nader onderzoek naar het containerplatform. Dat onderzoek bestond uit drie onderdelen: onderzoek naar beveiligingsmaatregelen, updaten van images en containerisatie. Dat wil zeggen: wat moet een ontwikkelaar doen om zijn applicatie te laten landen op het platform? Nieuw tijdens deze stage was het contact met fabrikanten. De combinatie van alle werkzaamheden maakte het een uitdagende stage.

“Tijdens diezelfde vierdejaars stage besloot ik om woonruimte te zoeken in de buurt van De Bilt. Ik woon momenteel, samen met een huisgenoot, in Zeist, maar ik ben wel op zoek naar een huisje voor mezelf.

“Verhuizen naar Zeist bleek een goede zet! Mijn stagebegeleiders vroegen mij na mijn afstuderen namelijk voor een functie binnen SSC-Campus. Over dit aanbod heb ik kort nagedacht, maar ik heb ja gezegd. De doorslag gaf toch het leuke werk, de goede arbeidsvoorwaarden en natuurlijk de leuke collega’s.”

De toekomst ziet Tom met vertrouwen tegemoet. Hij verwacht dat wanneer de eerste gebruikers zijn aangesloten op het containerhosting platform er een sneeuwbaleffect ontstaat. Volgens Tom Er zijn nu al veel geïnteresseerden die met het platform aan de slag willen.