Interview met Dirk-Jan Griffioen, afdelingshoofd Rekenen, Data en GIS

“Bij de start van SSC-Campus, twee jaar geleden, zagen we dat bij onze klanten verschillende modellen draaiden die veel overeenkomsten hadden” vertelt Dirk-Jan Griffioen, afdelingshoofd van de afdeling Rekenen, Data en GIS.

Er bestonden modellen voor eenmalig gebruik en harde productiemodellen zoals de weermodellen die constant data verwerken. Tussen deze twee categorieën modellen zit een grote groep modellen die veel vaker rekenen. Vooral in deze modellen zagen we veel overeenkomsten.

Vaak worden modellen slechts gedurende een bepaalde tijd heel intensief gebruikt. Voor de klant is er daarom veel winst te behalen in schaalbaarheid en betalen naar gebruik. Daarnaast hoorden we van onze klanten dat ze behoefte hadden aan externe toegang en een OTAP-omgeving (ontwikkel, test, acceptatie en productie omgeving). Wij bedachten een oplossing waarbij we een omgeving creëren waarin dit alles mogelijk is. En die ook beschikbaar gesteld kon worden voor overige klanten.

Architecten hebben zich gebogen over het basisontwerp en de functionaliteiten en onderdelen uitgezet in een roadmap. Bij de ontwikkeling van de functionaliteiten zijn we uitgegaan van de vraag van de klant. Die bepaalt bij ons welk component het eerst ontwikkeld wordt.

Op dit moment is er één model in productie en zijn we bezig met een aantal andere. We werken aan de automatisering van de werkwijze voor het aanvragen van een model. Het ideaalbeeld is dat we via een intake een model klaarzetten binnen de modellenomgeving waar de klant het model zelf verder kan samenstellen.

Het toekomstbeeld van Dirk-Jan is om de virtuele werkplekomgeving die ‘s nachts en in het weekend niet gebruikt wordt in te zetten voor het modellenplatform. Zo worden de kosten nog efficiënter verdeeld. Volgens Dirk-Jan is dit slechts een kwestie van tijd. De omgeving moet ingericht worden en werkplekken mogen geen hinder ondervinden van het rekenen. Maar dát het kan is zeker.

Dirk-Jan vindt het een pluspunt dat SSC-Campus werkt voor verschillende onderzoeksinstituten en ook steeds op een ander terrein. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt met volksgezondheid en milieu, KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut met het weer, bij de planbureaus wordt gekeken naar de toekomst en bij Rijkswaterstaat naar watermodellen. Het is heel divers en je leert steeds meer over de wetenschap die leeft binnen de overheid. SSC-Campus is niet echt groot. Daarom is innovatie mogelijk en kunnen telkens nieuwe technologieën gebruikt worden.