SSC-Campus

Op 1 januari 2015 is SSC-Campus gestart als ICT-leverancier voor kennis en onderzoeks instituten binnen de Rijksoverheid. SSC-Campus is voortgekomen uit een samenwerking tussen  het RIVM en  het KNMI. Belangrijkste motivatie voor de oprichting van SSC-Campus  was de constatering dat de meer generieke SSC’s binnen de rijksdienst op het gebied van ICT niet toegerust waren om de specifieke ICT-behoefte van kennisorganisaties te ondersteunen, terwijl ICT een cruciale, strategische factor is voor kennisorganisaties.